ورود |عضويت چهارشنبه 19 بهمن ماه 1401

شرح وظايف اداره توسعه و آموزش تعاون

 

1- تهيه و تدوين شاخص ها و استانداردهاي آموزشي ،ترويجي، توانمندسازي و كارآمدسازي

 

2- تهيه و تنظيم اجراي برنامه هاي آموزشي جهت مديران و بازرسان و اعضاء و كاركنان شركتها   و اتحاديه ها تعاوني روستائي

 

3- مطالعه ،نيازسنجي و تدوين دستورالعمل برنامه هاي آموزشي براي تعاونيها و تشكلها

 

4- برنامه ريزي براي تقويت و تجهيز مراكز آموزشي

 

5- ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني

 

6- تهيه وتنظيم برنامه هاي آموزشي مورد نياز كاركنان سازمان

 

7- فراهم آوردن امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي

 

8- بررسي واظهار نظر در مورد گزارشات واصله ، شكايات واعتراضات در مورد تعاوني هاي روستائي، كشاورزي وزنان

 

9- بررسي واعلام نظر درخصوص تشكيل و يا انحلال حوزه هاي تعاوني

 

10- تهيه گزارش در مورد تاسيس ويا انحلال اتحاديه ها و نمايندگيهاي تعاونيهاي روستائي وتسليم آن به مقامات مافوق جهت اتخاذ تصميم

 

11- انجام امور مربوط به تشكيل و راه اندازي شركتهاي تعاوني روستائي ، كشاورزي (تخصصي ) و زنان در روستاها

 

12 - نظارت و ارزشيابي از فعاليت شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستائي وكشاورزي پس از ارائه گزارش مالي مورد تاييد حسابرسي و مجمع درهرسال و تعيين درجه كارآئي آنها

 

13- آسيب شناسي وكارامد سازي تعاونيهاي زيان ده از طريق انجام كار مطالعاتي و برگزاري كارگاههاي آموزشي ، توجيهي

 

14- ساماندهي و سازماندهي مجامع شركتهاي تعاوني و اتحاديه ها

 

15- رتبه بندي شركتها و اتحاديه ها بر اساس شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي مناطق

 

16- انتخاب ومعرفي تعاونيهاي نمونه و برتر در هر سال بمناسبت هفته جهاد كشاورزي

 

17- بررسي و مطالعه وضعيت شركتهاي تعاوني روستائي، كشاورزي و زنان از جهت توانمند سازي ،تقويت و توسعه آنها

 

18- برنامه ريزي جهت تشكيل سمينارها و همايشهاي علمي،تخصصي وآموزشي در زمينه هاي مختلف و مشاركت دربرگزاري مجامع،كنفرانسها و همايش های مرتبط با تعاوني ها و تشكلها

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 95
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 95

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1348019
Visitors بازديد هاي امروز: 28
Visitors بازديد هاي ديروز: 500
Copyright (c) 1401/11/19 پرتال سازمان تعاون و روستائی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا