ورود |عضويت يكشنبه 19 آذر ماه 1402

شرح وظايف طرح و برنامه

 

1- جمع آوري آمار واطلاعات مربوط به فعاليتهاي سازمان،شركتها واتحاديه هاي تعاون روستايي وكشاورزي باهمكاري واحدهاي ذيربط

 

2- تجزيه وتحليل آمارهاي بدست آمده جهت تصميم گيري هاي لازم

 

3- تهيه وپيشنهاد برنامه هاي ميان مدت وبلند مدت سازمان

 

4- تهيه وتنظيم برنامه هاي اجرايي سالانه سازمان با همكاري سايرواحدهاي سازمان

 

5- تهيه وتنظيم موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني درقالب برنامه وپيگيري امور مربوط به مبادله موافقتنامه ها

 

6- تهيه گزارشهاي آماري مورد نياز وارسال آن به سازمان مرکزی ونیز مسئولين ذيربط

 

7- بررسي و ویرایش وتطبيق داده هاي آماري با سوابق قبلي

 

8- ورود داده هاي كنترل شده به سيستم كامپيوتري وايجاد بانك اطلاعاتي جهت آمارهاي شركتها واتحاديه هاي تعاوني روستايي وكشاورزي

 

9- بررسي سيستماتيك واحدهاي سازمان بمنظور بهينه سازي تشكيلات به تبعيت ازسياستهاي كلي وزارتخانه

 

10- بررسي روشهاي مورد عمل سازمان بمنظور استقرار بهترين روشهاي اداري وحذف مراحل زائد

 

11- بررسي مستمر اثرات اجراي طرحهاي طبقه بندي مشاغل درسازمان و واحدهاي تابعه وتهيه پيشنهادات اصلاحي دراين زمينه

 

12- هدايت واحدهاي اجرايي در سطوح ملي و استاني به منظور تدوين برنامه هاي توسعه ملي و استاني

 

13- انجام بررسي هاي لازم درخصوص عملياتي كردن بودجه واحدهاي ذيربط در چارچوب قوانين برنامه توسعه و سياست ها و خط مشي هاي مرتبط با بخش كشاورزي .

 

14- بررسي و تطبيق گزارش عملكرد اعتباري و فيزيكي (تملك داراييهاي سرمايه اي ، هزينه اي ، درآمدي و يارانه اي ) واحدهاي اجرايي ذيربط با شرح عمليات و فعاليتهاي موافقت نامه به منظور سنجش ميزان تحقق اهداف برنامه بصورت ساليانه

 

15- مسئوليت تهيه ، نگهداري و به روز رساني بانكهاي اطلاعاتي و مطالعه و اجراي طرح هاي اطلاعاتي

 

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 127
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 127

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1520773
Visitors بازديد هاي امروز: 155
Visitors بازديد هاي ديروز: 384
Copyright (c) 1402/09/19 پرتال سازمان تعاون و روستائی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا