ورود |عضويت يكشنبه 11 آبان ماه 1399
سازمان تعاون روستایی در یک نگاه
سازمان مركزي تعاون روستايي در مردادماه سال 1342 و همزمان با اجراي قانون اصلاحات ارضي و به منظور توسعه، هدايت، حمايت و نظارت بر تعاوني هاي روستايي به صورت شركت سهامي براي مدت نامحدود با سرمايه اوليه يك ميليارد و سيصد و چهل و يك ميليون ريال، منقسم به يكصد و سي چهار هزار و يك صد سهم ده هزار ريالي تشكيل و قانون اساسنامه آن در نوزدهم اسفند 1348 به تصويب رسيد. سرمايه اوليه اين سازمان توسط دولت تأمين شده و اين سهام تنها به اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي قابل انتقال مي باشد.تاكنون و به تناسب توان مالي اتحاديه ها بخشي از سهام سازمان توسط اتحاديه ها خريداري و به اتحاديه ها منتقل شده است. اهداف سازمان با توجه به ماده 3 اساسنامه تأمين پيشرفت، گسترش و تقويت تعاون و توسعه عمليات اقتصادي، بازاريابي و بازرگاني و خدمات تعاوني در روستاهاست كه در سه بُعد وظايف هدايتي، حمايتي و نظارتي قابل تقسيم است. آموزش اصول و ارزشهاي تعاون، روش اداره تعاوني ها، اشاعه فرهنگ تعاون، تعليم و تربيت نيروي انساني و توسعه روابط في مابين تعاونيها از جمله اهم وظايف هدايتي سازمان تعاون روستايي است. ارائه خدمات فني و مشاوره اي، مالي و اعتباري و حقوقي، بازاريابي و بازاررساني، تأسيساتي و زيربنايي و دفاع از منافع صنفي شبكه نيز از وظايف حمايتي اين سازمان مي باشد. ارائه خدمات حسابرسي، نظارت و راهنمايي و مراقبت در فعاليتهاي مختلف تعاوني ها و ارائه خدمات در جهت تهيه و تنظيم بودجه، اسناد مالي، آئين نامه و مقررات از جمله وظايف نظارتي سازمان مي باشد. تشكيلات خارج از مركز (تهران) سازمان مركزي تعاون روستايي شامل سازمانهاي تعاون روستايي شهرستان و سازمان تعاون روستايي استان مي باشد. در حال حاضر سازمان تعاون روستايي استان اصفهان در 22 شهرستان داراي شعبه و نمايندگي مي باشد.
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 15
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 15

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 962414
Visitors بازديد هاي امروز: 9
Visitors بازديد هاي ديروز: 249
Copyright (c) 1399/08/11 پرتال سازمان تعاون و روستائی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا